L’estimació del flux de calor latent. Una reflexió de futur

DOI:

pp.: 19 - 27

Abstract

Les mesures de fluxos turbulents tenen un cost molt elevat. Per això, el desenvolupament de models i teories que permetin la seva estimació mitjançant una instrumentació robusta i de baix cost constitueix una línia de recerca de gran interès. Es descriuen les dificultats per a l'estimació de l'evapotranspiració i es presenten els resultats d'un conjunt d'experiments (ja publicats) on es van utilitzar diferents models basats en l'Anàlisi de Renovació de l'Aire en Superfície (SR) per tal d'estimar els fluxos mitjans de calor sensible i latent cada 30 minuts. Com que l'aigua és un bé social molt preat i l'agricultura és amb escreix el seu més gran consumidor, aquesta nota convida a reflexionar sobre l'interès d'implementar SR en el protocol d'adquisició-transferència de dades d'una xarxa d'estacions agrometeorològiques.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew