Influència de l'efecte de la humitat del sòl en l'emissivitat de l'infraroig tèrmic

, , , and

DOI: 10.3369/tethys.2007.4.01

pp.: 3 - 10

Abstract

La influència de l'efecte de la humitat del sòl en l'emissivitat de l'infraroig tèrmic és n fet conegut però poc estudiat en el passat. S'ha dissenyat un experiment per a calcular la dependència de l'emissivitat respecte de la humitat del sòl. Han estat seleccionades sis mostres d'horitzons superficials de diferents tipus de sòl mediterranis. Llur emissivitat ha estat mesurada amb diferents continguts d'aigua al sòl, utilitzant la variant de dues tapes del mètode de caixa, mentre que el mètode gravimètric ha estat seleccionat per obtenir la humitat del sòl. Com a resultat d'això, l'estudi mostra que l'emissivitat augmenta significativament quan el contingut d'aigua esdevé més alt, especialment en sòls arenosos en el rang 8.2-9.2 μm. S'han deduït una sèrie d'equacions per tal d'obtenir l'emissivitat de la humitat del sòl a diferents bandes espectrals per als tipus de sòl analitzats.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew