Avaluació de sequera i anàlisi de tendència de precipitació en una conca del sud de la Mediterrània durant el segle passat (1914-2011)

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2017.14.02

pàg.: 10 - 22

Resum

Aquest estudi es va dur a terme a la conca del Cheliff a Algèria, per avaluar la gravetat de la sequera i analitzar la importància de la tendència espacial i temporal de les precipitacions anuals durant el període de 1914 a 2011. En aquest estudi, la sèrie de precipitacions de vuit estacions van ser sotmeses a l'anàlisi de l'índex de precipitació normalitzat (SPI), a proves d'homogeneïtat, a l'anàlisi de tendències i a una suavització exponencial per a fer una predicció de precipitació a curt termini. Els resultats van mostrar que la quantitat anual de precipitacions era molt dependent de la latitud i l'elevació. A través de l'anàlisi de SPI, es va observar un període sec intens estretament relacionat amb l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord (NAO) durant les últimes tres dècades a la conca del Cheliff, mentre que la tendència negativa més significativa de les precipitacions anuals es va registrar per sobre d'una latitud de 35°. De fet, per sobre d'aquesta latitud, hi va haver una disminució molt significativa de la probabilitat d'excedència d'una precipitació específica durant els últims 30 anys. El major canvi de precipitacions es va produir al voltant de 1980, i segons la suavització exponencial, la zona tindrà unes precipitacions relativament estables per sota d'una latitud de 35° i un petit augment per sobre d'aquesta latitud durant els propers 10 anys.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew