Anàlisi estacional de les característiques i l’efecte radiatiu dels núvols sobre la Península Ibèrica emprant observacions de MODIS-CERES

, , , i

DOI: 10.3369/tethys.2017.14.01

pàg.: 3 - 9

Resum

S’ha estudiat l'evolució estacional dels núvols a quatre regions climàtiques de la Península Ibèrica durant el període 2000-2012 mitjançant dades de satèl·lit, concretament dels instruments CERES i MODIS. S’analitza la cobertura de núvols, el gruix òptic i la temperatura del cim dels núvols i l'efecte radiatiu en ona curta i ona llarga a la part superior de l'atmosfera, per a aquestes quatre regions climàtiques. La cobertura de núvols és més gran al nord (regions 1 i 4) que al sud (regions 2 i 3) i mostra un comportament estacional amb mínims d'estiu per a totes les regions. La cobertura màxima es troba a la regió 1, amb un valor anual mitjà del 61%. La regió 3 mostra la cobertura mínima de núvols amb una mitjana anual del 43%. El gruix òptic dels núvols oscil·la entre 10 i 22 per a núvols baixos, i entre 8 i 20 per a núvols alts. A més, la temperatura de núvols per a núvols baixos és de 265-285 K i en el rang de 240-269 K per a núvols alts. L'efecte radiatiu en ona curta és negatiu i oscil·la entre -50 i -150 Wm-2 per a núvols baixos i de -50 a -175 Wm-2 per a núvols alts. L'efecte radiatiu en ona llarga és positiu i en el rang de 5-20 Wm-2 per a núvols baixos i al voltant de 75 Wm-2 per a núvols alts. En general, l'efecte d'ona llarga és inferior a l'ona curta que resulta en un efecte radiatiu net d'entre -40 Wm-2 i -150 Wm-2 per a núvols baixos i en el rang de 10 a -90 Wm-2 per a núvols elevats.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew